torstai 17. huhtikuuta 2008

Keskustelua JYY:n edarissa

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston eilisessä kokouksessa keskusteltiin talonvaltaukseen liittyvistä kysymyksistä. Kokoukseen toimitettiin aloite, jossa perättiin ylioppilaskunnalta kriittistä kannanottoa tapaan, jolla valtaajat häädettiin. Aloite tyrmättiin, mutta asiasta käytiin runsaasti keskustelua, mikä on sentään jo jotain.


---
Aloite Jyväskylän yliopiston edustajistolle koskien ylioppilaskunnan suhtautumista ”Autonomisen tiedekunnan” häätöön

Autonomisen tiedekunnan nimellä toiminut ryhmä valtasi 1.4.2008 kampusalueelta erityispedagogiikan laitoksen Polaarin. Valtaajat toivat manifestissaan esille yliopistoa, ylioppilaskuntaa ja Jyväskylän kaupunkia koskevaa tyytymättömyyttään. Valtauksen tarkoituksena oli avata yliopiston ja kaupungin väliin opiskelijoiden ja kaupunkilaisten vapaata tilaa.

Tapa, jolla valtaus häädettiin osoittaa ongelmia siinä, miten yliopistorakennuksia hallinnoidaan. Koska yliopiston tilat on ulkoistettu Senaatti-kiinteistöille, ei yliopistolla ole päätösvaltaa ”omiin” rakennuksiinsa. Niinpä yliopistolla tapahtuneen protestin tukahduttamisesta voitiin päättää yrityksen ja poliisin välisenä toimenpiteenä, vaikka protesti kohdistui yliopistopolitiikkaan ja olisi ollut ensiarvoisen tärkeää, että yliopisto olisi vastannut sitä kohtaan esitettyyn kritiikkiin eikä piiloutunut omistusoikeuksia koskevien järjestelyjen taakse. Yliopiston tiloja koskevat järjestelyt eivät ole omiaan edistämään yliopiston avoimuutta ja demokraattisuutta.

Esitän, että ylioppilaskunta ottaa kriittisen kannan tapaan, jolla talonvaltaajat häädettiin rakennuksesta. Pitääkö ylioppilaskunta poliisin toimintaa kampusalueella ongelmattomana? Katsooko ylioppilaskunta, että valtaajien poistaminen poliisitoimin oli ensisijainen ja paras mahdollinen tapa ratkaista asia? Näkeekö ylioppilaskunta tarpeelliseksi painostaa yliopistoa keskustelemaan valtaajien esiin nostamista kokemuksista sekä avointa opiskelija ja kaupunkitilaa koskevasta aloitteesta?.

Ei kommentteja: